بستۀ آموزشی الحان الذاکرین، با موضوع آموزش مسایل مرتبط با لحن و صوت، مرجع ارزشمندی برای دانش آوازی ذاکرین و مدّاحان اهل بیت(ع) در تمام مناسبتهای مذهبی و تولید سبکهای نوحه، مدح و مولودی بوده  و  شامل 4 بخش است. (ادامه مطالب)

 

سوالات متداول

شماره تاریخ نگارش عنوان شمارنده
1
سه شنبه 1390/10/27
1301 نفر